Hortus Alkmaar is een botanische tuin, gespecialiseerd in geneeskrachtige kruiden. De tuin is in 1981 aangelegd als productietuin voor de ontwikkeling van natuurlijke geneesmiddelen. In de loop der jaren is de tuin uitgebreid tot de huidige oppervlakte van 2 hectare. Hortus Alkmaar is uniek door de verscheidenheid aan soorten en oorspronkelijke rassen. De tuin heeft sinds 1997 het EKO-keurmerk van Skal. Bekijk hier het certificaat.

Grote collectie geneeskrachtige kruiden
Aanvankelijk was de tuin niet groter dan 0,5 ha en was één tuinman voldoende om alles te onderhouden. De collectie bestond uit zo’n 100 soorten kruiden, veelal afkomstig uit een kruidentuin in Duitsland. Er werd direct gekozen voor een natuurlijke manier van telen in een ecologische omgeving. In 1987 werd de tuin uitgebreid tot 1 ha. Het aantal kruiden groeide in de loop der tijd uit tot een bijzondere botanische collectie van ruim 1000 soorten, waarvan 750 soorten geneeskrachtige kruiden.

Aanleg ecologische oevers
In 1989 werd de tuin in oppervlakte verdubbeld door het huren van 0,5 ha grond aan de andere kant van het water. In 1998 kwam daar nog eens 0,5 ha bij, bestaande uit een stukje heembos en een strook oever. In samenwerking met de gemeente Alkmaar en waterschap Groot Geestmerambacht is toen een ecologisch oeverproject gerealiseerd. Een saaie, rechte watergang werd omgevormd tot een bochtige sloot met verschillende oevertypes. Een bosbeek verbindt de verschillende waterpeilen in het gebied.

Grote biodiversiteit in Hortus Alkmaar
In mei 2019 publiceerden wij een rapport waarin 10 jaar onderzoek aan de biodiversiteit is gebundeld. Samenvattend: “Teneinde tot een inzicht te komen in de biodiversiteit van de Hortus Alkmaar is een inventarisatie gemaakt. De beschikbare waarnemingen van organismen zoals beschikbaar in diverse bronnen (specialisten en waarnemingen.nl) voor het terrein waarop Hortus Alkmaar is gevestigd (circa 2 hectare) zijn vanaf 2010 gecombineerd. Niet alle groepen organismen zijn even goed onderzocht maar we krijgen op deze wijze wel inzicht in de biodiversiteit van dit groene gebied.
In de periode van 2010 tot heden zijn in totaal 1186 inheemse organismen aangetroffen. Het aantal soorten is in werkelijkheid aanzienlijk hoger daar diverse groepen niet of nauwelijks zijn onderzocht.
Daarnaast zijn er momenteel nog 521 niet inheemse plantensoorten, die tot de collectie behoren, in cultuur, waardoor Hortus Alkmaar domein is voor tenminste 1710 soorten.
Naast de inheemse planten (476) en cultuurplanten (556) zijn de zoogdieren (17), vogels (134), amfibieën (5), mossen (69), bijen (40), libellen (18), dag- (25) en nachtvlinders (217), lieveheersbeestjes (14), wantsen (20) en sprinkhanen (3), redelijk tot goed onderzocht.
Tot de minder goed onderzocht groepen horen de paddenstoelen, cicaden, dansmuggen, haften, kevers, kreeftachtigen, mineervliegen, spinnen, vliegen, zweefvliegen, wespen, vissen, slakken en wormen.
Er komen ten minste 127 soorten voor die te boek staan als zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Tevens zijn er 20 soorten die volgens de IUCN-normen voor de rode lijst kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd zijn.”

Het complete rapport kun je hier downloaden.

Libellen, ijsvogels, sperwers en bosrietzangers
Door optimale ijsvogels%20website[1]inrichting en beheer werd het zelfherstellend vermogen van de natuur geactiveerd. De kwaliteit van het water is sindsdien aanzienlijk verbeterd, waardoor het steeds helderder wordt en het aantal planten én dieren toeneemt. Jaarlijks kunt u hier 20 soorten libellen waarnemen. Bovendien broeden er ijsvogels, bosrietzangers en sperwers. De koekoek legt regelmatig zijn ei in nesten van zwartkop en kleine karekiet.

Botanische rijkdom in een natuurlijke biotoop
MatricariarecutitabloeiDe kruidentuin is in de loop der jaren volwassen geworden. Hortus Alkmaar onderscheidt zich van andere botanische tuinen door de verscheidenheid aan soorten en door de aandacht voor de natuurlijke samenhang, die past bij een ecologische omgeving.  De tuin is ontwikkeld tot een botanische rijkdom in een natuurlijke biotoop met een unieke collectie geneeskruiden. Het is een tuin met een heel eigen karakter op de grens van een bedrijventerrein en opgenomen in landschappelijk groen.

Collectiebeheer
Als lid van de NVBT beheert Hortus Alkmaar een collectie die verantwoord is voor een botanische tuin met een thema. Het thema van onze tuin is ´geneeskrachtige planten´. De collectie kan bestaan uit alle planten van de wereld die een geneeskrachtige eigenschap hebben. Voor het beheren van de informatie hierover werken we volgens vastgestelde procedures.
– In de collectie worden alleen planten opgenomen die volgens de literatuur een geneeskrachtige eigenschap hebben (referenties staan aangegeven);
– De planten worden voornamelijk betrokken bij collega-botanische tuinen en/of in het wild verzameld;
– Wettelijke bepalingen t.a.v. Cites, Nagoyo, plaatselijke verordeningen en de Skal Biocontrole worden in acht genomen.

Duizenden bezoekers per jaar
Behalve als leverancier van geneeskrachtige kruiden wordt de tuin ook gebruikt voor educatieve en recreatieve doeleinden. Jaarlijks bezoeken duizenden belangstellenden de tuin om te genieten van de bloemenpracht, de rust en de bijzondere sfeer. Professionals komen er om zich te verdiepen in de geneeskrachtige kruiden en hun werking en de ecologische teelt.

Sinds 2011 stichting Hortus Alkmaar
cimg3405%20desktop%20resolutie[1]Eind 2011 dreigde de tuin verloren te gaan. Met hulp van een groep enthousiaste betrokkenen is toen stichting Hortus Alkmaar opgericht om de tuin van dreigende sluiting te redden. Sindsdien wordt er door het bestuur, een operationeel team en een groot aantal vrijwilligers hard gewerkt om de toekomst van deze unieke kruidentuin te garanderen.

ANBI-status
Hortus Alkmaar is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Daardoor zijn giften voor u aftrekbaar van de belasting. Onderstaand treft u alle informatie aan, zoals die door Belastingdienst per 1 januari 2014 verplicht is gesteld.

1. Naam organisatie
Stichting Hortus Alkmaar

2. RSIN nummer
RSIN nummer: 850905515
KvK nummer: 53504704

3. Internetadres
www.hortusalkmaar.nl

4. Contact
Bezoekadres: Berenkoog 43 (voorheen 37), 1822 BH Alkmaar
E-mail: [email protected]

5. Doelstelling

De stichting heeft als doel:

 • de instandhouding van natuurhistorisch erfgoed en het verlenen van educatie over stedelijke natuur, in het bijzonder met betrekking tot geneeskrachtige kruiden en het belang van een gezonde leefomgeving;
 • het organiseren en faciliteren van (educatieve) activiteiten en opleidingen voor onderwijsinstellingen, mede met het oogmerk om deskundigheid te creëren op het gebied waarin de stichting werkzaam is;
 • het verkrijgen, beheren en het (doen) onderhouden van een botanische tuin, de Hortus Alkmaar; als multifunctioneel cntrum voor natuur- en milieueducatie, om als zodanig een kenniscentrum te vormen waaruit verschillende initiatieven op het gebied van natuur en milieu kunnen plaatsvinden en samenkomen;
 • het aanbieden van een divers assortiment aan kruiden;
 • het vervullen van een belangrijke rol bij internationale ontwikkelingen op het gebied van homeopathie door onder andere het op kleine schaal beschikbaar stellen van plantenmateriaal aan apothekers en laboratoria;
 • het inzetten van de Hortus Alkmaar voor ontwikkelingen die leiden tot betaalbare en duurzame gezondheidszorg en een ecologische leefomgeving.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

6. Beleidsplan 2018-2021

Strategie
De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door;
het scheppen van draagvlak bij overheid, bedrijfsleven en andere betrokkenen;

Financiële aspecten
De stichting zal om haar doelstelling te kunnen uitvoeren financiële middelen verwerven, onder meer door middel van sponsoring en subsidiëring.
De ontvangen gelden besteedt de stichting normaal gesproken aan organisatiekosten, tuinonderhoud en tuinontwikkeling, huur van de gronden en communicatie.
Aangezien in deze periode de noodzaak zich heeft voorgedaan om een essentieel deel van de grond waarop Hortus Alkmaar is gevestigd aan te kopen en parallel daaraan een aantal voorzieningen dienen te worden verbeterd is een fondsenwervingscampagne gestart. De kosten die hiermee gemoeid zijn voor het jaar 2018 en 2019 zijn aanzienlijk hoger dan die in voorgaande jaren. Het gaat hierbij om campagnekosten en advertentiekosten naast de pr-activiteiten die via ‘social media’ plaatsvinden.
De ontvangen gelden besteedt de stichting aan organisatiekosten, tuinonderhoud en tuinontwikkeling, huur van de gronden en communicatie.
Eventueel overtollig vermogen van de stichting zal worden gebruikt om de doelstelling van ondersteuning van het culturele leven in Nederland de stichting verder uit te dragen.
Er worden in de periode betrekking hebbend op dit beleidsplan geen uitkeringen uit vermogen voorzien.
De stichting zal bij een ontbinding een eventueel batig saldo besteden aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

7. Bestuurders
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
J.F.N. (Hans) Cornelisse, voorzitter
E. (Erik) ten Winkel, penningmeester
C. (Cor) Thomas algemeen bestuurslid, commercie
S. (Suzanne) Glorie, algemeen bestuurslid, communicatie & pr
P. (Petra) van Ollefen, algemeen bestuurslid, juridische zaken

8. Beloningsbeleid
De vaste medewerkers bij Stichting Hortus Alkmaar ontvangen een salaris. Vaste vrijwilligers, die 2 dagen of meer voor de stichting werken en coördinerende taken hebben, kunnen na goedkeuring van het bestuur een vrijwilligersvergoeding ontvangen. De bestuurders ontvangen geen vaste vergoeding, geen vacatiegeld en kunnen alleen gemaakte onkosten (zoals reiskosten) declareren. De bestuursleden en vrijwilligers kunnen de vrijwilligersvergoeding als aftrekbare gift aan Hortus Alkmaar schenken. Als dit aan de orde is, stelt het bestuur een vrijwilligersverklaring op. Het bestuur van de stichting zal de mogelijkheid hiervoor telkens beoordelen. Alle medewerkers en vrijwilligers van Hortus Alkmaar ontvangen een korting op de entree en activiteiten van de stichting.

9. Activiteiten
Hortus Alkmaar organiseert rondleidingen en evenementen voor diverse doelgroepen met als doel educatie over de natuur en vooral over geneeskrachtige planten.
Wij telen, oogsten en verhandelen geneeskrachtige planten en zaden.
Hortus Alkmaar participeert in wetenschappelijke kenniscentra en netwerken en zet haar kennis en expertise in voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, onder andere in een Europees (EFRO) project voor de inzet van actieve stoffen uit pepers in het tegengaan van obesitas.
Hortus Alkmaar stelt haar kruidentuin open voor bezoekers.
De Hortus ontvangt gelden via sponsoring, giften, entreegelden en de opbrengst uit verkopen.
Als u meer informatie wenst over de projecten en activiteiten, kunt u contact opnemen met het bestuur via: [email protected]

10. Jaarrekening/ Jaarverslag
De jaarrekeningen van 2012 tot en met 2015 vindt u hier:  balans-en-vw-2012-tot-en-met-2015.
De jaarrekening van 2017 vindt u hier: Jaarrekening 2017 Stichting Hortus Alkmaar getekend

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Omwille van de prestaties gebruiken we Cloudflare als een CDN-netwerk. Hiermee wordt een cookie "__cfduid" opgeslagen om beveiligingsinstellingen per client toe te passen. Deze cookie is strikt noodzakelijk voor de beveiligingsfuncties van Cloudflare en kan niet worden uitgeschakeld.
 • __cfduid

We gebruiken WooCommerce als een winkelsysteem. Voor het verwerken van producten en bestellingen worden 2 cookies opgeslagen. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet worden uitgeschakeld.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Decline all Services
Accept all Services